[Performance] GFriend - Navillera @ KBS Open Concert 2016.09.04

[Performance] GFriend - Navillera @ KBS Open Concert 2016.09.04

[Performance] GFriend (여자친구) - Navillera @ KBS Open Concert 2016.09.04

Download - Performance :