[MV] KARD - Hola Hola ‘Choreography Video’

[MV] KARD - Hola Hola 'Choreography Video'

[MV] KARD (카드) - Hola Hola ‘Choreography Video’

Download - Music Video :